29.06.2017. Četvrtak

 
2_2.jpg
AP Vojvodina
2_2.jpg
Grad Subotica
BIOGRAFIJA

7_1.jpgIME I PREZIME: ROBERT ČORDAŠ
POL: muški
DATUM RODENJA: 28.decembar 1961.
MESTO RODENJA: Svilojevo, Apatin, Srbija.
BRAČNO STANJE: neoženjen.
ZANIMANJE: Inspektor Zaštite životne sredine.
TRENUTNO RADNO MESTO: S.O. Subotica, 24000 Subotica, Trg Slobode 1.

OBRAZOVANJE:

 • 2011 — Odbrana doktorske disertacije na Fakultetu za biofarming Bačka Topola, Megatrend univerziteta, Beograd.
  Naslov disertacije: „Mogućnosti razvoja agro —ekološkog turizma u  Vojvodini"
  Doktor biotehničldh nauka.  
 • 2005 Odbrana magistarske teze na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu na smeru: Menadžment i ekonomika industrijskih preduzeća.
  - Naslov teze: "Ekonomski aspekti zaštite ekosistema na teritoriji opštine Subotica — sa posebnim osvrtom na vodni režim".
  - Magistar Ekonomskih nauka.
 • 1995 Državni ispit.
 • 1981-86 Studije na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.
  Diplomirani inžinjer tehnologije, neorganskog smera.
 • 1980-81 - Vojska.
 • 1976 80 - "Lazar Nešić" Srednja hemijska škola u Subotici. - odlična ocena
 • 1968 - 76 Osnovna škola "Kiss Ferenc"- Svilojevo. - odlična ocena

RADNO ISKUSTVO:

 • 1995 —  Gardskiski inspektor za Zaštitu životne sredine Grada Subotica
  1. Ekspert za emisijske 1 imisijske vrednosti štetnih polutanata u  vazduhu,
  2. Ekspert za postavljanje monitoring sistema za kontrolu kvaliteta vazduha,
  3. Kontrola visine nivoa buke.
 • 1987 — 92 - Tehnolog u proizvodnji veštačkog đubriva, tečnog đubriva, neorganskih kiselina i soli u H.I. «ZORKA».
 • 1993-95 - Direktor proizvodnje u istoj fabrici.

OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI:

 • Dr Robert čordaš, Mogućnosti razvoja Ekološkog turizma u Vojvodini.
  III Naučni skup sa medunarodnim učeš&m. 8-9. jun 2013 Subotica.
  Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Visokoško1ska jedinica u Subotici.
 • Mr Robert Čordaš: Mogućnosti agroturizma na teritorijama pored zaštićenih prirodnih dobara u Vojvodini.
  XXI Naučno — stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije. 29.09 02.10, 2010, Neum. Zbornik sažetaka, strana 182.
 • Mr Robert Čordaš, i drugi: Tourism as a factor of economic valution and protection of natural heritage.`
 • XIII International Eco-Conference, 23-26. septembar 2009,`
  Novi Sad, Serbia. Zbornik radova, strana 341.
 • - M.A. Robert Čordaš: The model of Agro — ecological tourism development.
  State, possibilities and perspectives of rural development on area of huge open-pit minings, 24-25. april 2008, Beigrade Vrujici Spa. Thematic proceedings, pages 324.
 • - Mr Robert Čordaš: Odnos ekonomije i životne sredine.
  VI Međunarodna Eko Konferencija, 21-24. septembar 2005,
  Novi Sad, Serbia. Zbornik radova, knjiga II., strana 223.

JEZ1CI KOJE KORISTIM:

 • Madarski / maternji ezik,
 • Srpski / tečno,
 • Nemački / pasivno znanje,
 • Engleski / srednji nivo.

HOBI:
šetanje u prirodi, čitanje, gledanje filmova, putovanje.

POZNAVANJE INFORMATIKE:
koristim WINDOWS pogramski paket

OSTALO:
- vozačka dozvola (1979),
- levoruk,
- nepušač.

REFERENCE:
- György Székesy, Potpredsednik privredne komore Seveme Bačke, dipl.ing.tehnologije 24000 Subotica, Engelsova br.5.
- Attila Takács dipl.ing. građevine 24000 Subotica, štrosmajerova br.12.