[Katalog proizvoda]  [Prodaja stanova]  [O nama]
19.06.2018.
LAMPART GALA SERIJA
€ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
CLASSIK 20K 2.50 kW 191,00 € 229,20 €
CLASSIK 20P 2.50 kW 217,00 € 260,40 €
CLASSIK 30K 3.50 kW 217,00 € 260,40 €
CLASSIK 30P 3.50 kW 235,00 € 282,00 €
CLASSIK 50K 6.00 kW 242,00 € 290,40 €
CLASSIK 50P 6.00 kW 257,00 € 308,40 €
VISION 30K 3.50 kW 249,00 € 298,80 €
VISION 30P 3.50 kW 268,00 € 321,60 €
VISION 50K 6.00 kW 274,00 € 328,80 €
VISION 50P 6.00 kW 292,00 € 350,40 €
ELEGANT 30K 3.50 kW 249,00 € 298,80 €
ELEGANT 30P 3.50 kW 268,00 € 321,60 €
ELEGANT 50K 6.00 kW 274,00 € 328,80 €
ELEGANT 50P 6.00 kW 292,00 € 350,40 €

Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene